“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Články » Daňové změny 2013

Daňové změny 2013

Vydáno: 28. 12. 2012 | Rubrika: Daně

Od ledna 2013 nás čeká nejedna legislativní změna v oblasti daní a podnikání obecně. Zde jsou telegraficky, dle našeho názoru, nejdůležitější změny.

Daň z přidané hodnoty

 • základní sazba DPH 21% a snížená sazba DPH 15%
 • převod nemovitosti osvobozen od DPH až po 5ti letech, nově se zavádí možnost vzdát se osvobození (zachování nároku na odpočet)
 • v základní sazbě DPH nově pleny a většina zdravotnických prostředků
 • zjednodušený daňový doklad možno vystavit i při bezhotovostní úhradě, dosud jen při úhradě v hotovosti, limit 10.000 Kč zůstává
 • na daňové doklady z JČS nově zákaz doplňování údajů odběratelem
 • elektronické daňové doklady bude možno platně vystavovat a zasílat mailem se souhlasem odběratele i bez elektronického podpisu dodavatele
 • u RPDP (tuzemský "revers-charge") se ruší povinnost odběratele doplňovat výši daně na daňový doklad, postačí uvedení výše daně v daňové evidenci
 • v rámci harmonizace s EU se zpřesňuje definice provozovny a zavádí se pojem pasivní provozovna (přijímá a využívá služby ale sama je neposkytuje)
 • vznik plátcovství z titulu překročení obratu nově již od prvého dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl obrat překročen – dosud plátcovství až od třetího měsíce – bude klást větší nároky na aktuální sledování obratu
 • základním zdaňovacím obdobím pro nové plátce bude kalendářní měsíc
 • zavádí se institut nespolehlivého plátce – v případě obchodů s nespolehlivým plátcem bude odběratel ručit za odvedení daně
 • každý plátce DPH musí do konce února nahlásit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti, při nesplnění této povinnosti správce daně zveřejní všechny jemu známá čísla účtů plátce
 • ručitelem za DPH bude od 1.4. 2013 odběratel i při zaplacení služby nebo zboží na jiný účet než dodavatelem určený účet ke zveřejnění (všechny tyto účty všech plátců DPH budou zveřejněny správcem daně v registru plátců DPH s možností dálkového přístupu) - i když v okamžiku platby nebude dodavatel nespolehlivým plátcem
 • do pozice ručitele za DPH se tedy bude dostávat i odběratel platící na účet faktoringové společnosti, protože nepůjde o zveřejněný účet dodavatele – pokud nedojde k rychlé novelizaci, může jít o "konec faktoringu v Čechách" – odběratelé nebudou chtít riskovat, že v případě platebních problémů dodavatele budou ve výši DPH plnit za dodavatele...
 • zavádí se možnost žádat o závazné posouzení, zda jde o dodávku šrotu a odpadu dle §92c

Daň z převodu nemovitostí

 • sazba daně z převodu nemovitostí se zvyšuje ze 3% na 4%

Zdravotní pojištění

 • zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění

Daň z příjmů

 • omezení výše paušálních výdajů na max 800 tis. Kč u "svobodných povolání" – advokáti, daňoví poradci a další profese uplatňující výdaje ve výši 40% (lékaři, tlumočníci)
 • omezení paušálních výdajů u pronájmu na max 600 tis. Kč
 • při uplatňování výdajů paušálem nebude možné uplatnit daňové zvýhodnění na dítě ani slevu na druhého z manželů, pokud součet základu daně z podnikání a z pronájmu bude činit více než 50% z celkového základu daně
 • zrušení základní slevy na dani u pracujících důchodců (dosud sleva 24.840)
 • zavádí se tzv. solidární daň, kterou bude zdaněn navíc sazbou 7% součet příjmů ze zaměstnání a základ daně z podnikání nad 1 242 432 Kč– ostatních příjmů a příjmů z pronájmu se "milionářská daň", zatím, netýká
 • zaměstnanci nad maximální vyměřovací základ na sociálním zabezpečení a zaměstnanci byť jen jeden měsíc podléhající solidárnímu zdanění budou povinni podávat daňové přiznání
 • je zavedena srážková daň 35% z příjmů na území ČR pro české nerezidenty ze zemí, se kterými není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění

Minimální mzda

 • nařízením vlády 246/2012 byla zrušena možnost stanovit nižší sazby minimální a zaručené mzdy pro absolventy, mladistvé a invalidní důchodce
 • i nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhovosti vykonávaných prací – proto bývá vyšší než minimální mzda

Nová čísla účtů finančních úřadů

 • od ledna dochází k zásadní organizační změně ve struktuře finančních úřadů – místo téměř dvouset finančních úřadů jich bude jen 14, ostatní budou jen územními pracovišti
 • z dosavadních osmi finančních ředitelství bude jediné odvolací finanční ředitelství Brno
 • zásadně se mění místní příslušnost na dani z nemovitostí
 • výše uvedené znamená i nutnost používat od ledna 2013 nová čísla účtů, dosavadní bankovní spojení by měla po jistou dobu souběžně fungovat

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují.

V případě vašeho zájmu o podrobné informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Daňové poradenství

 • Daňová stanoviska,
 • daňový audit,
 • daňová optimalizace,
 • průběžný daňový dohled,
 • sestavování daňových přiznání,
 • zamezení dvojího zdanění,
 • správní žaloby.
 • Optimalizace výše daní a mezinárodní zdanění.
 • Kreativní daňoví poradci... » více