“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Audity

Audity

Audit ani auditor nejsou sprostá slova. Přesvědčíme vás o tom. 

  • Audity účetních závěrek
  • Ověřování dodržování pravidel čerpání prostředků z veřejných rozpočtů a EU
  • Přezkoumání hospodaření obcí
  • Nastavení účetního systému

Zadat nezávaznou poptávku

Pracujeme důsledně, odpovědně a pečlivě. K našemu stylu nepatří povýšené chování k pracovníkům klienta nebo šikanování účetních klienta. Námi auditované firmy s výrokem „bez výhrad” nekončí krátce po vydání výroku v bankrotu.

Kromě ověřovacích zakázek a přezkoumání hospodaření poskytujeme i účetní poradenství ...již od Kč 1 100/hod

Auditorská společnost NETTO s.r.o je členem Komory auditorů České republiky od roku 1998. Máme dostatek zkušeností a jsme kvalifikovaní a certifikovaní.

Nabízíme tyto auditorské služby

Audit účetní závěrky - povinný audit nebo nepovinný audit, tj. ověření účetní závěrky. Účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem všechny účetní jednotky, kterým tuto povinnost ukládá zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis. Kromě vyjádření názoru auditora na účetní závěrku ve formě výroku auditora se vždy snažíme i o zvýšení kvality účetního a kontrolního systému klienta. 

Provádíme dlouhodobě i audity neziskových organizací a známe jejich účetní a daňová specifika.

Audity projektů, tj. ověřování dodržování pravidel čerpání prostředků z veřejných rozpočtů a EU a jejich správného zaúčtování. Ověřování auditora probíhá jednorázově, nebo u víceletých projektů formou průběžného dílčího ověřování a  následného ověření po ukončení projektu v souladu s pravidly závaznými pro příjemce finančních prostředků. 

Due diligence, tj.  zhodnocení zejména účetních, daňových a ostatních právních rizik při uvažovaných firemních akvizicích. Tato prověrka může být celková nebo zaměřená pouze na dílčí oblasti, které objednatel považuje za problémové. Potenciální investor na základě závěrů provedené prověrky získá informace potřebné k jednáním o akvizici, jak z hlediska smluvního ošetření rizik, tak z hlediska vyjednávání o ceně. Objednatelem prověrky due diligence samozřejmě může být i prodávající, který tak získá dobrý informační podklad pro jednání s potenciálními kupujícími.

Forenzní audit neboli účinná pomoc při odhalování zpronevěry, účetních podvodů a jiné protiprávní majetkové činnosti zaměstnanců či třetích osob. Zahrnuje i návrh nápravných opatření.

Účetní poradenství a účetní dohled, včetně návrhu funkčních účetních směrnic. Dobře zpracované účetní směrnice slouží i jako podpůrný důkazní prostředek o správnosti účetních postupů účetní jednotky.

Zadat nezávaznou poptávku

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Mzdy

Kompletní výpočet a účtování mezd, cestovní náhrady, mezinárodní zdanění zaměstnanců, mzdový audit a poradenství, benefity a opční programy. Účtování mezd s plným servisem. Mzdy efektivně a diskrétně. Vaše spolehlivá mzdová účetní...  » více