“Jsme účetní firma s tradicí,
zkušenostmi a garancí kvality”
Navigace: NETTO » Články » Daňové změny 2022

Daňové změny 2022

Vydáno: 7. 2. 2022 | Rubrika: Daně, Mzdy, Účetnictví

Dále uvádíme nejdůležitější změny daňových a účetních předpisů platné od roku 2022 a některých předpisů souvisejících, včetně rekapitulace významných změn v průběhu roku 2021.

Daň z přidané hodnoty 

V průběhu roku 2021 byl zákon novelizován pětkrát. Nejvýznamnější byla novela 355/2021, kterou se mění úprava prodeje zboží na dálku, dovozu zboží nízké hodnoty, obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní, úprava zvláštního režimu jednoho správního místa a rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).  

Nejdůležitější změny DPH, které vstoupily v platnost již od 1.10.2021

 • prodejem zboží na dálku se rozumí takové dodání zboží, kdy osobou povinnou k dani je zboží odesláno nebo přepraveno z jednoho do druhého členského státu osobě nepovinné k dani, pro kterou toto pořízení zboží není předmětem daně. Tento režim nelze použít při dodání nového dopravního prostředku a při dodání zboží s instalací nebo montáží
 • prodejem dovezeného zboží na dálku se rozumí prodej zboží na dálku, kdy je zboží odesláno nebo dodáno z třetí země mimo EU 
 • místo plnění při prodeji na dálku se určuje v závislosti celkové hodnotě plnění za předcházející rok, do 10 000 EUR je místo plnění ve státě zahájení přepravy nebo odeslání zboží, nad tento limit ve státě ukončení přepravy. Osoba prodávající zboží na dálku však může pokud nepřekročí limit 10 000 EUR zvolit režim (nejméně do konce roku následujícího), kdy místem plnění  je místo ukončení přepravy či odeslání
 • uskutečnění zdanitelného plnění v případě dodání zboží na dálku a prodeje dovezeného zboží je den přijetí úplaty
 • samostatně a podrobně se upravuje postup snížení odpočtu daně při zrušení registrace u dlužníka z nezaplacených plnění v novém § 79e zákona

Změny DPH od roku 2022

 • daň z úplaty za cestovní službu přijaté před jejím uskutečněním se přiznává již ke dni přijetí úplaty ve výši dle vypočtené přirážky
 • poskytovatel cestovní služby při určení základu daně je povinen vypočítat výši přirážky za jednotlivou cestovní službu
 • v průběhu roku 2022 nelze vyloučit zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 000 000 Kč, tato legislativní změna podléhá předchozímu souhlasu EU     

Daň z příjmů

Daň z příjmů od 2022– včetně změn v průběhu roku 2021

Došlo ke zvýšení základní slevy na dani na poplatníka a daňové zvýhodnění na na děti, bude  možno uplatnit zpětně v rámci ročního zúčtování daně nebo v rámci daňového přiznání za rok 2021.

 • základní sleva na dani na poplatníka se zvyšuje na 27 840 Kč se zpětnou účinností od 1.1.2021 – novela se uplatní v rámci ročního zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2021
 • obdobně daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje se zpětnou účinností pro rok 2021 na 22 320 Kč a na třetí a další dítě na 27 840 Kč ročně

Změny od roku 2022

Došlo pouze k nepodstatným změnám nebo změnám týkajících se malého počtu poplatníků.

 • základní sleva na dani na poplatníka se zvyšuje na 30 840 Kč

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 

zákon o rezervách  byl novelizován pouze v oblasti rezerv na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou nebo na vypořádání důlních škod

Daň silniční 

Zákon nebyl novelizován pro rok 2022.

Daň z nemovitých věcí 

Zákon nebyl novelizován pro rok 2022.

Daňový řád 

 • s účinností od 1.6.2021 je v zákoně doplněna povinnost správce daně oznámení nesrovnalostí podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
 • významnou změnou od roku 2023 z hlediska způsobu doručování bude zřízení datových schránek ze zákona i všem právnickým osobám nezapsaným do obchodního rejstříku (spolky, nadace, SVJ) a též všem fyzickým osobám, které použijí prostředek pro elektronickou identifikaci (např. bankovní identita, eobčanka)    

Minimální mzda 

 • nařízením vlády 567/2006 Sb. v. z. 405/2021 Sb. byla zvýšena minimální zaručená mzda na 16.200 Kč, tato výše minimální mzdy platí i pro zaměstnance poživatele invalidního důchodu
 • nadále platí, že nejnižší úroveň zaručené mzdy se určuje dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací - dle Přílohy k nařízení vlády  567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění nařízení vlády 405/2021  Sb. - proto bývá nejnižší zaručená mzda vyšší než minimální mzda   

Zdravotní pojištění 

 • zůstává v platnosti zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění
 • pro OSVČ je již od ledna 2022 stanovena nová výše minimální zálohy 2.627 Kč 

Sociální pojištění 

 • lednová záloha splatná do konce ledna
 • maximální vyměřovací základ se zvyšuje na 1.867.728 Kč
 • pro OSVČ je stanovena nová výše minimální zálohy 2.841 Kč od měsíce podání přehledu 

Zákon o účetnictví 

 • účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nepředávají výroční zprávu České národní bance, mohou předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů počínaje účetní závěrkou za rok 2021

Výše uvedené informace nejsou daňovým poradenstvím ani daňové poradenství nenahrazují.

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o novelách právních předpisů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakty

Tel.: +420 277 775 280
Tel.: +420 222 582 018

Reference

“Netvrdíme, že jsme nejlepší, vždy nás ale znovu potěší, když to říkají naši klienti.”

Kontaktujte nás ještě dnes a přesvědčte se, že vědí, co říkají.

Účetnictví

Vedení účetnictví dle Vašich potřeb. Účetní dohled a účetní poradenství. Účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů, statistické výkazy a reportingy. Profesionálně vedené účetnictví nebo daňová evidence...  » více

Daňové poradenství

 • Daňová stanoviska,
 • daňový audit,
 • daňová optimalizace,
 • průběžný daňový dohled,
 • sestavování daňových přiznání,
 • zamezení dvojího zdanění,
 • správní žaloby.
 • Optimalizace výše daní a mezinárodní zdanění.
 • Kreativní daňoví poradci... » více